Zápis detí do MŠ Trebostovo


Informáciu o zápise detí do MŠ Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Maškarný bál


Keďže naša minuloročná obnovená tradícia „Maškarných bálov" v Trebostove mala veľký úspech, uplynulú sobotu, teda 13.2.2016, sa konal už druhý krát. Počet masiek znova prevyšoval očakávanie a zišli sa na ňom rôzne filmové či rozprávkové postavy, reprezentanti vysokej šľachty či pospolitého ľudu. Skvelá hudba bola samozrejmosťou, takže si myslíme, že toto podujatie znova nájde svoje pevné miesto medzi kultúrnymi akciami v našej obci a bude čoraz viacej obľúbené.

Fašiangový pochod


V sobotu 6. februára 2016 sa uskutočnil tradičný fašiangový sprievod obcou. Ako každoročne, aj teraz sa tešil vysokému počtu masiek a ešte väčšiemu počtu zapojených obyvateľov, najmä detí, ktoré sa z masiek veľmi tešili a sprevádzali ich skoro po celej trase.. Oslava „Fašiangov“ bude pokračovať v sobotu 13.2. 2016 našou obnovenou tradíciou, a to 2. maškarným bálom v miestnom kultúrnom dome. Veríme, že nálada na ňom bude rovnako výborná ako počas tohto sprievodu. Ďakujeme všetkým zúčastneným aj organizátorom .

Stolnotenisový turnaj


V sobotu 9. januára 2016 sa uskutočnil tradičný novoročný turnaj v stolnom tenise o Putovný pohár starostu obce Trebostovo. Turnaj sa tak ako po iné roky tešil vysokej účasti súťažiacich a divákov. Tohto roku sme pripravili aj novinku "nesúťažnú kategóriu detí." Prihlásilo sa päť detí, ktoré boli za účasť odmenené vecnou cenou. Víťazmi tohoto ročníka sa stali p. Jozef Fľak, p.Ján Buocik a p.Michal Fanči. Srdečne blahoželáme!

Otvorenie novej turistickej značky


Keďže v období medzi sviatkami určite nikomu nezaškodí trochu viac pohybu, rozhodli sme sa v Trebostove, v pondelok 28.12. 2015 otvoriť novú turistickú značku. Ide o žltú značku Trebostovo- Končiar s napojením sa na zelenú značku, ktorá vedie na Hornú lúku. Jej začiatok je na dolnom konci obce, oproti kaštieľu a koniec je až na vrchole Končiara.

Vianočné trhy


Keďže sa už nezadržateľne blížia vianočné sviatky a vo vzduchu cítiť slávnostnú atmosféru adventu, usporiadali sme v nedeľu 13.12.2015 v miestnom kultúrnom dome už druhý ročník „Vianočných trhov“. Predstavitelia miestnych živnostníkov a remeselníkov, ako sa šikovné gazdinky tu mohli odprezentovať svoje výrobky a ukázať tak svoju zručnosť a veľkú nápaditosť. Mnohým nám tak pomohli pri hľadaní toho pravého vianočného darčeka svojim najbližším.

Slávnostné odovzdanie Tatry 148


V piatok 11. decembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičskej Tatry 148 CAS 32 po jej generálnej oprave. Vyvrcholili tým tak naše oslavy 125. výročia DHZ Trebostovo, ktoré sme v lete presne pred miestnou hasičskou zbrojnicou začali. Vynovenú Tatru nám odovzdal priamo podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák.

Mikuláš


A znova k nám prišiel Mikuláš! Stalo sa tak v sobotu 5.12.2015. Pripravili sme krásne vyzdobenú sálu a tešili sa na neho nielen naši najmenší, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Všetci prišli v hojnom počte, takže privítanie bolo veľkolepé. Mikuláš si so sebou priviedol celú svoju družinu, anjelikov aj čertíkov. Spoločne nám na rozprávkovom príbehu pripomenuli, aké je dôležité mať dobré srdce a mať rád ľudí okolo seba. Potom nasledovalo obdarúvanie našich detičiek malými balíčkami.

Stratégia miestneho rozvoja MAS Turiec


Vážení občania,
v súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Turiec si dovoľujeme sprístupniť Vám dva dotazníky, ktoré v prípade Vášho záujmu môžete vyplniť a následne odoslať. Sami tak môžete pomôcť pri smerovaní rozvoja územia, v ktorom žijete.
Ďakujeme!

Dotazník pre obyvateľov okresu Martin.

Zber projektových zámerov

Altánok pri detskom ihrisku v MŠ


Ak máte záujem podporiť náš projekt "Altánok pri detskom ihrisku v MŠ", pozrite si nasledujúci odkaz , v ktorom sa dozviete bližšie informácie a možnosti hlasovania.

Syndikovať obsah