Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji

Výzvu na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji nájdete na tomto odkaze.

Október - mesiac úcty k starším


Po nútenej dvojročnej prestávke, sme v stredu 12.10.2022 opätovne pripravili stretnutie seniorov našej obce v priestoroch Kultúrneho domu. Okrem tradičných darčekov a pohostenia, si naši seniori vypočuli prednášku Mgr. Anny Lalíkovej z EDU Ľubochňa, ktorá im atraktívnym spôsobom urobila prednášku na tému "Diabetes vo vyššom veku a čo s ním". Prednáška sa tešila veľkému záujmu prítomných.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov a oznámenie o čase a mieste konania volieb 2022

Voľby 2022

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Oznámenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete na tomto odkaze.

Cyklopotulky Turcom vedú aj cez Trebostovo

Zbierka pre FK Trebostovo


Bližšie informácie o zbierke pre FK Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

Dekoratívna šálka

Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebostovo, bola vyrobená dekoratívna šálka. Predaj sa uskutočňuje na OcÚ Trebostovo v cene 6,- eur za 1 ks.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov


Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov nájdete na tomto odkaze.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí


Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah