Stratégia miestneho rozvoja MAS Turiec


Vážení občania,
v súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Turiec si dovoľujeme sprístupniť Vám dva dotazníky, ktoré v prípade Vášho záujmu môžete vyplniť a následne odoslať. Sami tak môžete pomôcť pri smerovaní rozvoja územia, v ktorom žijete.
Ďakujeme!

Dotazník pre obyvateľov okresu Martin.

Zber projektových zámerov

Altánok pri detskom ihrisku v MŠ


Ak máte záujem podporiť náš projekt "Altánok pri detskom ihrisku v MŠ", pozrite si nasledujúci odkaz , v ktorom sa dozviete bližšie informácie a možnosti hlasovania.

História zvonov v našej obci


V piatok 6. novembra 2015 sa uskutočnila prednáška o bohatej histórii a funkciách zvonov v našej obci. Svoj odborný výklad si pripravili p.J.Jarkovský a F.Záborský.
Ich pútavú prednášku si vypočuli najmä seniori, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte a spolu s ďalším kultúrnym programom prežili príjemne stretnutie v miestnej besede. Zaujalo ich aj rozprávanie o "starom Trebostove", a naopak nové letecké snímky našej obce v súčasnosti, ako aj rozprávanie o jej erbe.

Halloween


31. októbra sme si aj v našej obci pripomenuli sviatok „Halloween“. Ide o keltský sviatok.Verilo sa, že v tomto období vychádzajú škriatkovia, ktorí môžu ovplyvňovať ľudí. Ľudia sa prezliekali, aby zmiatli tieto bytosti a svoj pokoj našli všetky duše. Akciu pripravila obec a Únia žien a išlo o lampiónový sprievod celou obcou, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Svoje „svetielka“ nakoniec zaniesli až na miestny cintorín, kde ich venovali všetkým, ktorí tam odpočívajú.

Trebostovo z "vtáčej perspektiívy"


Ponúkame Vám nádherný pohľad na Trebostovo z "vtáčej perspektívy". Vďaka dronu môžete vidiet svoju obec ako ešte nikdy. Link na video nájdete na nasledujúcom odkaze Trebostovo 2015. Zároveň je natrvalo zverejnený aj v pravom bloku ponúk.

Deň radosti 2015


V sobotu 22. augusta 2015 sa v areáli kaštieľa v Trebostove uskutočnilo už po druhýkrát pokračovanie jedinečného projektu pod názvom Deň radosti. Pestrý a bohatý kultúrny program bol už tradične zameraný na prezentáciu regionálnych umelcov, ktorí sa venujú umeniu vo všetkých jeho formách, pripravené boli však aj športové a spoločenské aktivity pre deti a mládež, súťaže hasičské aj koniarske.

Baby burza


Link na "Baby burzu" zameranú na bezplatné zverejňovanie inzerátov týkajúcich sa predaja a kúpi oblečenia pre deti,hračiek a príslušenstva, nájdete na nasledujúcom odkaze BabyBurza.sk. Zároveň je natrvalo zverejnený aj v pravom bloku ponúk.

Návšteva v družobnej obci Jeseník nad Odrou


Naša obnovená cezhraničná spolupráca s partnerskou obcou Jeseník nad Odrou v susednej Českej republike pokračovala aj tento rok. Futbalisti Trebostova, funkcionári klubu a priatelia nášho futbalu, ako aj zástupcovia obce, sa v sobotu 18. júla 2015 zúčastnili výletu do Jeseníku. Súčasťou družobnej návštevy bol aj futbalový turnaj s klubmi z okolitých obcí, ktorí sa podarilo našim futbalistom vyhrať. Potvrdili tým svoju skvelú tohtoročnú formu a zaslúžený postup do 1.triedy.

Oslavy 125. výročia DHZ Trebostovo


DHZ Trebostovo si v sobotu 4.júla 2015 pripomenul 125. výročie svojho založenia. Za účasti predsedu ŽSK p. Juraja Blanára, predsedu OV DPO p. Tomáša Zanovita a riaditeľky OV DPO p. Michaely Pavolkovej, ako aj starostov okolitých obcí a miestnych občanov, sa konalo slávnostné stretnutie pri hasičskej zbrojnici. Pri tejto príležitosti boli ocenení jeho viacerí aktívni členovia a zhodnotená doterajšia práca celého zboru. Jubilantov prišli pozdraviť aj členovia okolitých DHZ, ktorí sa zúčastnili slávnostného nástupu.

Blahoželáme k postupu do I. triedy okresu Martin

Syndikovať obsah