Deň matiek


Ako každý rok sme si druhú májovú nedeľu pripomenuli Deň matiek. Tento krásny sviatok sme oslávili v sobotu 10.mája 2014 v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Okrem príhovoru starostu obce ku všetkým mamám a starým mamám, sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci chceli svojim mamičkám a starým mamičkám poďakovať za lásku, starostlivosť a opateru.

Oprava starej hasičskej zbrojnice


Členovia DHZ v Trebostove sa rozhodli opraviť starú hasičskú zbrojnicu a prispieť aj takýmto spôsobom ku skrášleniu prostredia v našej obci. Túto akciu zorganizovali 8.5.2014 a práca im išla naozaj odruky. Pomohli tak zveľadiť aj obecný majetok, za čo im patrí veľká vďaka .

Ukážka hasičskej techniky pre žiakov


ZO DHZ v Trebostove s predsedom Milanom Rajčanom pod vedením veliteľa Jána Druschela a členov Jakuba Druschela, Erika Mertiňáka a Mariána Moškvana pripravila a uskutočnila ukážku hasičskej techniky pre žiakov 4.B triedy z Evanjelickej spojenej školy z Martina dňa 30.04.2014 v odpoludňajších hodinách.

Fašiangy


Aj tohto roku sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod masiek, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom u občanov. Potvrdilo sa, že kvalitná príprava usporiadateľov sa prejaví v úspešnom podujatí, ktoré pomáha udržiavať tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. Fašiangové oslavy budú pokračovať na budúcu sobotu 15.2. fašiangovou veselicou.

Ďakovný list starostu pánovi Miloslavovi Struharňanskému

Príchod Mikuláša


Pripomenutie si príchodu Mikuláša určite patrí k najkrajším tradíciám v našej obci na začiatku decembra. Najväčšiu radosť z nej majú pochopiteľne najmenšie deti. Tento rok sme si túto milú udalosť pripomenuli v sobotu 7.12. Do vydarenej akcie sa zapojilo takmer 30 domácností a členovia klubu mladých. Rozdávali sa malé darčeky a deti za ne niečo pekné zarecitovali, alebo zaspievali. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas a veríme, že deti, spolu so svojimi rodičmi, strávili príjemný sobotný večer.

Medziokrskové previerkové cvičenie DHZ


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Trebostovo sa v sobotu 16. novembra 2013 zúčastnili na medziokrskovom previerkovom cvičení v Martine - Záturčí. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požiaru hospodárskej budovy. Svojim zodpovedným prístupom prispeli aj naši príslušníci DHZ ku kvalitnému nácviku spoločnej likvidácie požiaru viacerými hasičskými jednotkami a zároveň si preverili vlastnú pripravenosť na zásahy v podobných situáciách.

Ocenenie pre pani Martu Haštovú "in memoriam"


Pri príležitosti 60. výročia založenia osvety v Turci starosta obce Trebostovo navrhol oceniť pani Martu Haštovú za jej dlhoročný prínos k rozvoju osvety a kultúrno-spoločenského života v obci. Po celý svoj produktívny život pracovala s mládežou, nielen ako učiteľka prírodopisu a chémie, ale aj ako organizátorka recitačných a kultúrnych akcií v obci.

Október - mesiac úcty k starším


Dňa 23.10.2013 sa už tradične uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu, kde okrem slávnostného príhovoru starostu obce a pohostenia spolu s darčekovou poukážkou, bolo aj divadelné predstavenie ochotníkov z obce Belá-Dulice, ktorí nám zahrali komédiu Dobre platená prechádzka.

Divadelného predstavenia sa zúčastnili nielen miestni seniori, ale aj ďalší obyvatelia našej obce.

Návšteva našich futbalistov v ČR


Výber futbalistov Trebostova sa 29,júna 2013 zúčastnil na turnaji v „Malom futbale“ v partnerskej obci Jeseník nad Odrou v susednej Českej republike. Na turnaj nastúpilo 35 mužstiev a naši chlapci sa rozhodne v silnej konkurencii nestratili. Základnú skupinu s prehľadom vyhrali a premožiteľov našli až v „Play off“. Za ich výkon, ako aj reprezentáciu Trebostova si určite zaslúžia veľké poďakovanie.

Syndikovať obsah