Príchod Mikuláša


Jednou z najkrajších tradícii v našej obci je určite príchod Mikuláša. Tento rok nás navštívil s celým svojim sprievodom, ku ktorému určite patria čertíci a anjeli. My sme ho privítali krásne vyzdobenou sálou a veselým programom, spojeným s odovzdávaním mikulášskych darčekov.

Hasiči opäť v akcii


Členovia nášho DHZ sa v sobotu 22.11.2014 zúčastnili spoločného okrskového cvičenia na horiaci objekt v Trnove. Svojim zodpovedným prístupom ukázali, že zaradenie DHZ Trebostovo v rámci "záchranného systému" je správne. Vybavenie a schopnosti členov DHZ sú v prípade potreby zárukou kvalitného a včasného zásahu v rámci svojej pôsobnosti.

V jeden deň dve vážne rozhodnutia


V našej obci v sobotu 15.11.2014 urobili Martina Liptáková a Roman Zvoda dve vážne rozhodnutia. Najprv si zvolili nových predstaviteľov obce, v ktorej plánujú žiť a následne urobili aj vážny životný krok, keď svoje plány spečatili manželským sľubom. Veríme, že to boli správne rozhodnutia. Prajeme novomanželom Zvodovcom veľa šťastných rokov na spoločnej ceste životom a čo najspokojnejšie bývanie v našej obci.

Poďakovanie starostu obce


Vážení spoluobčania,
ďakujem za všetky odovzdané hlasy. Veľmi si ich vážim.

Ivan Trimaj
starosta obce

Výsledky komunálnych volieb 2014 v Trebostove


Volieb sa zúčastnilo 73,53% oprávnených voličov.

Výsledky voľby starostu obce

1. Ivan Trimaj, 55 r., SMER – SD, počet hlasov 200
2. Ján Druschel, 39 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 90
3. Janka Krkošová, 52 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 32

Výsledky voľby poslancov obce

1. Mária Juríková, 34 r., SMER – SD, počet hlasov 226

Posvätenie kríža na trebostovskom cintoríne


Dňa 1.novembra 2014 sme v súmraku jesenného ticha spomínali na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.Tohtoročné dušičkové sviatky boli na trebostovskom cintoríne spojené s výnimočnou udalosťou. Konala sa ekumenická bohoslužba spojená s posvätením nového kríža.

Účasť trebostovského študenta na súťaži IJSO 2014


Ivan Hašto z Trebostova,študent Gymnázia Jozefa Lettricha, bude reprezentovať Slovensko v Argentíne na IJSO 2014. Súťaž IJSO je súťaž zameraná mladým vedcom, ktorí v danom kalendárnom roku konania súťaže nedovŕšia 16 rokov. Je to súťaž venovaná oblastiam fyziky, chémie a biológie. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Súťaž IJSO 2014

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Trebostovo


Informáciu o určeni volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

Reportáž TVT Turiec z "Dňa radosti" v Trebostove


Ukážku reportáže TVT Turiec z "Dňa radosti" v našej obci nájdete na nasledujúcom odkaze.
Deň radosti v Trebostove

Deň radosti v Trebostove "v obrazoch"


V sobotu 23.8.2014 sa v našom kaštieli uskutočnil prvý ročník akcie Deň radosti. Keďže sa stretol s veľkým ohlasom u účinkujúcich, vystavovateľov, ale hlavne mal veľký úspech medzi návštevníkmi, ktorých bolo vyše 1200, veríme, že si nájde svoje miesto v Trebostove aj v ďalších rokoch a stane sa z neho zaujímavá letná akcia. Poďakovanie patrí v prvom rade organizátorom, účinkujúcim, ale aj všetkým zúčastneným. Atmosféru tohto dňa Vám ponúkame aspoň na pár nasledujúcich obrázkoch.

Syndikovať obsah