Zverejnenie počtu obyvateľov obce v súvislosti s konaním komunálnych volieb 2014


Informáciu o počte obyvateľov obce Trebostovo ku dňu 22.8.2014 nájdete na tomto odkaze.

60 rokov futbalu v Trebostove


Video z osláv 60 rokov futbalu v Trebostove nájdete na nasledujúcom odkaze.
60 rokov futbalu v Trebostove

Pán Ladislav Holub navštívil Trebostovo


Pán Ladislav Holub, športovec, ktorý od januára 2010 putuje po Slovensku s cieľom navštíviť všetky obce, mestá, miestne i mestské časti navštívil v nedeľu 10.8.2014 aj Trebostovo. Jedná sa o dlhoročného aktívneho futbalistu, futbalového rozhodcu a trénera, účastníka mnohých bežeckých súťaží, ktorý pochádza z obce Poša v okrese Vranov nad Topľou.

Na Obecnom úrade Trebostovo zanechal pamätný list pre obyvateľov našej obce.

Deň matiek


Ako každý rok sme si druhú májovú nedeľu pripomenuli Deň matiek. Tento krásny sviatok sme oslávili v sobotu 10.mája 2014 v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Okrem príhovoru starostu obce ku všetkým mamám a starým mamám, sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci chceli svojim mamičkám a starým mamičkám poďakovať za lásku, starostlivosť a opateru.

Oprava starej hasičskej zbrojnice


Členovia DHZ v Trebostove sa rozhodli opraviť starú hasičskú zbrojnicu a prispieť aj takýmto spôsobom ku skrášleniu prostredia v našej obci. Túto akciu zorganizovali 8.5.2014 a práca im išla naozaj odruky. Pomohli tak zveľadiť aj obecný majetok, za čo im patrí veľká vďaka .

Ukážka hasičskej techniky pre žiakov


ZO DHZ v Trebostove s predsedom Milanom Rajčanom pod vedením veliteľa Jána Druschela a členov Jakuba Druschela, Erika Mertiňáka a Mariána Moškvana pripravila a uskutočnila ukážku hasičskej techniky pre žiakov 4.B triedy z Evanjelickej spojenej školy z Martina dňa 30.04.2014 v odpoludňajších hodinách.

Fašiangy


Aj tohto roku sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod masiek, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom u občanov. Potvrdilo sa, že kvalitná príprava usporiadateľov sa prejaví v úspešnom podujatí, ktoré pomáha udržiavať tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. Fašiangové oslavy budú pokračovať na budúcu sobotu 15.2. fašiangovou veselicou.

Ďakovný list starostu pánovi Miloslavovi Struharňanskému

Príchod Mikuláša


Pripomenutie si príchodu Mikuláša určite patrí k najkrajším tradíciám v našej obci na začiatku decembra. Najväčšiu radosť z nej majú pochopiteľne najmenšie deti. Tento rok sme si túto milú udalosť pripomenuli v sobotu 7.12. Do vydarenej akcie sa zapojilo takmer 30 domácností a členovia klubu mladých. Rozdávali sa malé darčeky a deti za ne niečo pekné zarecitovali, alebo zaspievali. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas a veríme, že deti, spolu so svojimi rodičmi, strávili príjemný sobotný večer.

Medziokrskové previerkové cvičenie DHZ


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Trebostovo sa v sobotu 16. novembra 2013 zúčastnili na medziokrskovom previerkovom cvičení v Martine - Záturčí. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požiaru hospodárskej budovy. Svojim zodpovedným prístupom prispeli aj naši príslušníci DHZ ku kvalitnému nácviku spoločnej likvidácie požiaru viacerými hasičskými jednotkami a zároveň si preverili vlastnú pripravenosť na zásahy v podobných situáciách.

Syndikovať obsah