Reportáž TVT Turiec z "Dňa radosti" v Trebostove


Ukážku reportáže TVT Turiec z "Dňa radosti" v našej obci nájdete na nasledujúcom odkaze.
Deň radosti v Trebostove

Deň radosti v Trebostove "v obrazoch"


V sobotu 23.8.2014 sa v našom kaštieli uskutočnil prvý ročník akcie Deň radosti. Keďže sa stretol s veľkým ohlasom u účinkujúcich, vystavovateľov, ale hlavne mal veľký úspech medzi návštevníkmi, ktorých bolo vyše 1200, veríme, že si nájde svoje miesto v Trebostove aj v ďalších rokoch a stane sa z neho zaujímavá letná akcia. Poďakovanie patrí v prvom rade organizátorom, účinkujúcim, ale aj všetkým zúčastneným. Atmosféru tohto dňa Vám ponúkame aspoň na pár nasledujúcich obrázkoch.

Výsledková listina „STRIEĽA CELÁ RODINA“ v rámci akcie „ DEŇ RADOSTI “


Výsledkovú listinu zo Školy športovej streľby pod názvom "STRIEĽA CELÁ RODINA" v rámci akcie "DEŇ RADOSTI" v Trebostove nájdete na tomto odkaze.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce v súvislosti s konaním komunálnych volieb 2014


Informáciu o počte obyvateľov obce Trebostovo ku dňu 22.8.2014 nájdete na tomto odkaze.

60 rokov futbalu v Trebostove


Video z osláv 60 rokov futbalu v Trebostove nájdete na nasledujúcom odkaze.
60 rokov futbalu v Trebostove

Pán Ladislav Holub navštívil Trebostovo


Pán Ladislav Holub, športovec, ktorý od januára 2010 putuje po Slovensku s cieľom navštíviť všetky obce, mestá, miestne i mestské časti navštívil v nedeľu 10.8.2014 aj Trebostovo. Jedná sa o dlhoročného aktívneho futbalistu, futbalového rozhodcu a trénera, účastníka mnohých bežeckých súťaží, ktorý pochádza z obce Poša v okrese Vranov nad Topľou.

Na Obecnom úrade Trebostovo zanechal pamätný list pre obyvateľov našej obce.

Deň matiek


Ako každý rok sme si druhú májovú nedeľu pripomenuli Deň matiek. Tento krásny sviatok sme oslávili v sobotu 10.mája 2014 v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Okrem príhovoru starostu obce ku všetkým mamám a starým mamám, sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci chceli svojim mamičkám a starým mamičkám poďakovať za lásku, starostlivosť a opateru.

Oprava starej hasičskej zbrojnice


Členovia DHZ v Trebostove sa rozhodli opraviť starú hasičskú zbrojnicu a prispieť aj takýmto spôsobom ku skrášleniu prostredia v našej obci. Túto akciu zorganizovali 8.5.2014 a práca im išla naozaj odruky. Pomohli tak zveľadiť aj obecný majetok, za čo im patrí veľká vďaka .

Ukážka hasičskej techniky pre žiakov


ZO DHZ v Trebostove s predsedom Milanom Rajčanom pod vedením veliteľa Jána Druschela a členov Jakuba Druschela, Erika Mertiňáka a Mariána Moškvana pripravila a uskutočnila ukážku hasičskej techniky pre žiakov 4.B triedy z Evanjelickej spojenej školy z Martina dňa 30.04.2014 v odpoludňajších hodinách.

Fašiangy


Aj tohto roku sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod masiek, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom u občanov. Potvrdilo sa, že kvalitná príprava usporiadateľov sa prejaví v úspešnom podujatí, ktoré pomáha udržiavať tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. Fašiangové oslavy budú pokračovať na budúcu sobotu 15.2. fašiangovou veselicou.

Syndikovať obsah