Halloween


A opäť tu bol „Halloween“. Akciu pripravila v utorok 30.10.2018 obec a Únia žien. Konal sa lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Keďže sa blíži aj sviatok „Pamiatky zosnulých“, účastníci sprievodu položili na miestnom cintoríne kytice pre našich zosnulých, ktorí tam odpočívajú. Ide o starý keltský sviatok a jeho atmosféra je vždy veľmi špecifická a tajuplná.

Posedenie seniorov


Keďže október je považovaný za "Mesiac úcty k starším", zorganizovali sme aj v našej obci už tradičné posedenie pre našich seniorov. Akcia sa konala v stredu 24.10.2018 v miestnom kultúrnom dome a okrem príhovoru starostu obce, v ktorom poďakoval našim seniorom za pomoc v obci a poprial im ešte veľa zdravia a síl do ďalších rokov, s programom vystúpili aj deti zo základnej a materskej školy. Spríjemnili tým tak svojim "starkým" krásne jesenné popoludnie a vyčarovali im na tvári nejeden úsmev.

Zoznam registrovaných kandidátov


Bližšie informácie o zozname registrovaných kandidátov do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy 2018


Bližšie informácie o voľbách do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Zapisovateľ miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo


Bližšie informácie o zapisovateľovi miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Návšteva obce Jeseník nad Odrou


Spolupráca s partnerskou obcou Jeseník nad Odrou na Morave, napísala svoju novú stránku. Keďže sme pred pár rokmi nadviazali aj na dlhoročnú spoluprácu v oblasti futbalu, nemohli sme ani tento rok chýbať na ich oslavách 70. výročia vzniku TJ Slavoj Jeseník nad Odrou Zástupci obce a naši futbalisti - muži a prípravka, sa 30.6.2018 zúčastnili futbalového turnaja organizovaného pri tejto príležitosti.

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska bez elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác : „Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“.

Územný plán obce - Zmena a doplnok č.2

Deň matiek


Pri príležitosti Dňa matiek sa aj tohto roku uskutočnilo v pondelok 14.5.2018 obľúbené vystúpenie detí z MŠ Trebostovo a ZŠ Žabokreky. Vystúpenie, v ktorom detičky chceli svojimi básničkami, pesničkami a hudobnými číslami poďakovať svojim mamičkám, ale aj oteckom, za ich lásku a starostlivosť, sa už tradične stretlo s veľkým záujmom oboch rodičov a starých rodičov. Po úspešnom vystúpení boli všetci účinkujúci odmenení sladkou odmenou.

Stavanie mája


V predvečer 1. mája sa uskutočnilo tradičné stavanie mája aj v Trebostove. Za spolupráce OcÚ, DHZ a Únie žien Trebostovo, bol postavený krásny vysoký máj, ktorý je venovaný všetkým dievčatám a ženám z našej obce. Hasiči sa postarali o bezpečné „chlapské“ práce a členky Únie žien pripravili vynikajúci guláš. Tejto tradície sa zúčastnili aj mnohí obyvatelia našej obce a svojimi piesňami a dobrou náladou z toho spravili prekrásny letný večer.

Syndikovať obsah