Otvorenie nového detského ihriska

Publicita PRV Detské ihrisko Trebostovo

Usilovná práca dlhoročných poslancov a Obecného úradu Trebostovo priniesla ďalšie výsledky. V obci bolo dokončené a odovzdané do užívania túžobne očakávané detské ihrisko, ktoré nám za finančnej podpory z PPA vybudovala firma Brano, s.r.o. Valča. Ďakujem poslancom, ktorí ma v minulom volebnom období podporili a pomohli s prípravami na vybudovanie priestorov pre detské ihrisko.

Fašiangy


Tohtoročné fašiangy sme v Trebostove oslávili trochu inak ako obvykle. Niektorí účastníci sa síce obliekli do fašiangových masiek, ale namiesto fašiangového pochodu zorganizovali tradičnú zabíjačku v priestoroch hasičskej zbrojnice. Od rána tam voňala kapustnica, jaternice, klobásky, či iné zabíjačkové dobroty. V priebehu dňa sa v priestoroch zbrojnice vystriedalo množstvo ľudí, ktorí si prišli vychutnať fašiangovú náladu a čerstvé produkty, ale aj zabaviť sa a zaspievať v doprovode harmonikára.

Batôžková sánkovačka


V sobotu 11. 2.2023 sa uskutočnila prvá „batôžková sánkovačka“ v Trebostove.Výbor Urbáru PS Trebostovo za pomoci členov DHZ pripravil pre naše deti krásny zážitok. Večernú batôžkovú sánkovačku“ navštívilo spolu so svojimi rodičmi vyše 50 detí. Atmosféra bola úžasná, ako to už k takýmto radovánkam patrí.

Detský karneval


Tohtoročný Detský karneval sa nekonal ako tradične v priestoroch Materskej školy, ale v piatok 10.2.2023 v sále miestneho kultúrneho domu. Mohli sa ho teda zúčastniť aj všetky ostatné deti z obce a potešiť sa tak so svojimi kamarátmi. Všetci boli vystrojení v nápaditých kostýmoch a spolu so svojimi príbuznými, ktorí ich prišli podporiť, sa výborne zabávali a tancovali pri dobrej hudbe. Bolo pre nich prichystané malé občerstvenie a drobné darčeky, ktoré tiež vyvolali radosť v detských očiach a výbornú náladu.

Stolnotenisový turnaj


V sobotu 28. januára 2023 sa v Trebostove uskutočnil obnovený stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce. Za pomerne dobrej účasti 12 súťažiacich, sa víťazom stal opakovane p.Jozef Fľak. Na fotografii sú ďalší súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach. Veríme, že obmedzenia organizovania hromadných akcií sú za nami a rozbiehame tak novú éru športových a kultúrnych akcií v Trebostove.

Referendum 2023 - ako sme volili

Odpoveď     "Áno"     -     197 hlasov

Odpoveď     "NIE"      -         4 hlasy

Neplatné                     -         2 hlasy

Účasť voličov : 41,769 %

Ivan T r i m a j
starosta obce

"WIFI PRE TEBA"

Vianočná guľa - súťaž pre MŠ


Materská škola Trebostovo sa zapojila do Vianočnej výzvy pre materské školy v Turci. Úlohou detí a ich pani učiteliek bolo vytvoriť originálnu vianočnú guľu. Spomedzi všetkých zapojených materských škôl naša vianočná guľa získala najviac hlasov, čo jej zabezpečilo 1.miesto v súťaži. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí našim šikovným deťom poslali hlas, bolo ich neúrekom.

Mikuláš 2022


Keďže tohto roku bolo chorých viac detí ako v tomto období po minulé roky, Mikuláš sa rozhodol, že keď oni nemôžu prísť do kultúrneho domu za ním, pôjde ich teda navštíviť domov on sám. Pribral si k sebe aj užitočných pomocníkov v podobe dvoch anjelikov a čertíkov. Už z diaľky bolo počuť vyzváňanie ich zvončeka a stupňovalo sa tak očakávanie z ich návštevy. Všetky napokon dostali od Mikuláša balíčky so sladkou odmenou a samé sa mu poďakovali svojimi básničkami alebo pesničkami.

Halloween


A opäť tu bol „Halloween“. Pri tejto príležitosti sa detičky z našej MŠ spolu so svojimi rodičmi pustili do vykrajovania "strašidelných" tekvíc a poobliekali sa do kostýmov. Na dobrú náladu im hrala veselá hudba,pri ktorej sa mohli dosýtosti vyšantiť. Nebola núdza ani o kopu dobrôt a sladkostí.Radosť a očakávanie, ktoré sa odrážalo v detských očkách bolo najväčšou odmenou pre všetkých prítomných organizátorov. V budúcom roku sa tešíme opäť aj na halloweensky pochod masiek s lampiónmi po našej obci.

Syndikovať obsah