OZNAM


Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne. Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ak máte záujem pomôcť, prosím počkajte na usmernenia zo ZMOSU. Do niekoľkých hodín príde usmernenie vzájomnej komunikácie a koordinácie pomoci od samospráv. V prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov, nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu adresu : Uosppz@minv.sk.

Mikuláš 2021


Tak sme sa aj tohto roku dočkali Mikuláša. Zastavil sa v našej obci aj so svojou družinou v sobotu doobeda. Keďže meral ďalekú cestu, dobre mu padlo oddýchnuť si a popočúvať pred domami krásne básničky a pesničky, ktoré si pre neho naše detičky pripravili. On ich za to obdaroval balíčkami a všetci tak spolu strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle.

Interaktívna hra o obci Trebostovo

Pocitový chodník v MŠ


V areáli našej MŠ bola pre deti zrevitalizovaná plocha na dvore, za finančnej podpory Nadácie KIA Engrant. Do novovybudovaného záhončeka rodina Martinčeková zasadila zaujímavé rastliny a vybudovala pocitový chodník, ktorý umožní našim deťom poznávať rôzne povrchy po ktorých chodíme. Pri pobyte vonku tak deti môžu objavovať nepoznané a rozšíriť si svoje základné vedomosti.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 29.6.2021


Bližšie informácie o stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 29.6.2021 nájdete na tomto odkaze.

Jánska vatra


Po dlhšej prestávke sme si tohto roku znova pripomenuli dávne tradície - pálenie Jánskych ohňov. Treba poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispeli k príprave a priebehu krásnej akcie, ktorá využila len nedávno prinavrátenú "slobodu" stretávania sa na hromadných stretnutiach, ktoré nám už veľmi chýbali. Dúfajme, že táto krásna akcia, nebola už toto leto posledná.

Výzva na predloženie ponuky „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Trebostovo“


Bližšie informácie o výzve na predloženie ponuky „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Trebostovo“ nájdete na tomto odkaze.

Motivačné videá k očkovaniu

ZRUŠENÉ !!! - Zber papiera, oleja a elektroodpadu


Bližšie informácie o zrušení zberu papiera, oleja a elektroodpadu nájdete na tomto odkaze.

Zápis detí do MŠ Trebostovo


Bližšie informácie o zápise detí do MŠ Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah