Videá - 750.výročie obce Trebostovo


( Použiť prehliadače - Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome )

Reportáž odvysielaná na TVTuriec - 4min.21s.

Videozáznam celého priebehu osláv - 45min.40s.

Videozáznamy sú na obecnom úrade k dispozícii aj na DVD nosičoch.

Oslavy 750.výročia obce


Milí spoluobčania,
v prvom rade sa Vám chcem poďakovať, že ste sa v sobotu 14.7.2012 v takom veľkom počte zúčastnili osláv pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky    o našej obci. Ukázali ste tým, že Vám záleží na jej živote a viete pre obec nielen pracovať, ale viete s ňou aj oslavovať.

90 - ročná jubilantka v našej obci


Rodina oslávenkyne pani Kubindovej týmto ďakuje vedeniu obce Trebostovo a jej starostovi, že pogratulovali našej prastarej mame k jej sviatku.

Deti v materskej škole majú vynovené detské ihrisko


Občianske združenie Podkovička v spolupráci s vedením materskej školy sa zapojilo do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Euro k euru. Cieľom projektu „Vytvorme deťom krásne prostredie ...“ bolo prispieť k rekonštrukcii detského ihriska v materskej škole.

Ďalšie návštevy ľudového liečiteľa v Trebostove


Po veľkom úspechu prvej návštevy ľudového liečiteľa z Vrútok sa na podnet spokojných občanov nielen Trebostova, ale aj širokého okolia, konali ďalšie dve stretnutia, a to 8.7. a 22.7.2011. Niekoľko ukážok z priebehu týchto návštev si môžete pozrieť na nasledujúcich linkách.

Liečenie sluchu

Liečenie kĺbov

Trebostovo navštívil ľudový liečiteľ z Vrútok


Z iniciatívy pani Evy z Trebostova prišiel v piatok 24.6.2011 do našej obce ľudový liečiteľ z Vrútok. Stretnutia sa zúčastnilo 95 ľudí nielen z Trebostova, ale aj z priľahlých obcí. Priebeh liečenia, ako aj výpovede niektorých liečených ľudí, nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Liečenie bolesti kĺbov

Liečenie bolesti hlavy a žalúdka

Odovzdanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR"


Dňa 12.5.2011 bolo na celoslovenskom zhromaždení v Dome odborov v Žiline odovzdané najvyššie ocenenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany - titul "Zaslúžilý člen DPO SR" nášmu veliteľovi DHZ Trebostovo pánovi Miloslavovi Struharňanskému, ktoré mu za dlhodobú obetavú prácu v zbore udelilo prezídium DPO SR. Blahoželáme!

Mapka cintorína obce Trebostovo


Od 15.4.2011 je na webe dočasne sprístupnená mapka cintorína obce Trebostovo. Cintorín sa dá vyhľadať podľa názvu obce, alebo konkrétne hrobové miesto podľa názvu obce a mena zomrelého. Linku na príslušnú webovú stránku nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah