Medziokrskové previerkové cvičenie DHZ


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Trebostovo sa v sobotu 16. novembra 2013 zúčastnili na medziokrskovom previerkovom cvičení v Martine - Záturčí. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požiaru hospodárskej budovy. Svojim zodpovedným prístupom prispeli aj naši príslušníci DHZ ku kvalitnému nácviku spoločnej likvidácie požiaru viacerými hasičskými jednotkami a zároveň si preverili vlastnú pripravenosť na zásahy v podobných situáciách.

Ocenenie pre pani Martu Haštovú "in memoriam"


Pri príležitosti 60. výročia založenia osvety v Turci starosta obce Trebostovo navrhol oceniť pani Martu Haštovú za jej dlhoročný prínos k rozvoju osvety a kultúrno-spoločenského života v obci. Po celý svoj produktívny život pracovala s mládežou, nielen ako učiteľka prírodopisu a chémie, ale aj ako organizátorka recitačných a kultúrnych akcií v obci.

Október - mesiac úcty k starším


Dňa 23.10.2013 sa už tradične uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu, kde okrem slávnostného príhovoru starostu obce a pohostenia spolu s darčekovou poukážkou, bolo aj divadelné predstavenie ochotníkov z obce Belá-Dulice, ktorí nám zahrali komédiu Dobre platená prechádzka.

Divadelného predstavenia sa zúčastnili nielen miestni seniori, ale aj ďalší obyvatelia našej obce.

Návšteva našich futbalistov v ČR


Výber futbalistov Trebostova sa 29,júna 2013 zúčastnil na turnaji v „Malom futbale“ v partnerskej obci Jeseník nad Odrou v susednej Českej republike. Na turnaj nastúpilo 35 mužstiev a naši chlapci sa rozhodne v silnej konkurencii nestratili. Základnú skupinu s prehľadom vyhrali a premožiteľov našli až v „Play off“. Za ich výkon, ako aj reprezentáciu Trebostova si určite zaslúžia veľké poďakovanie.

Detská nedeľa a Záchranári deťom


V nedeľu 26. mája 2013 sa uskutočnilo spoločné podujatie Detská nedeľa a Záchranári deťom. V areáli boli pripravené súťaže a zaujímavé ukážky záchranárskej techniky. Predstavili sa tam aj naši príslušníci DHZ v dvoch „požiarnych útok s vodou“ so zariadeniami PS 8 a PS 12. Videá z týchto predvádzaných zásahov nájdete na nasledujúcich odkazoch.
Požiarny útok s PS 8 - DHZ Trebostovo
Požiarny útok s PS 12 - DHZ Trebostovo

Okresné kolo súťaže DHZ


V sobotu 18.5.2013 sa v Turanoch konalo Okresné kolo súťaže DHZ, ktoré organizuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine. Štartovalo na ňom 29 družstiev mužov z Dobrovoľných hasičských zborov Turca.                           

Trebostovo v relácii Televíkend


Naša obec sa dňa 19.4.2013 objavila v televíznej relácii Televíkend, ktorú pravidelne vysiela televízna stanica STV2. Záznam tejto relácie nájdete v pravom stĺpci ponúk, alebo na dole uvedenom odkaze.

Trebostovo v relácii Televíkend

1.miesto v ankete Kniha Turca 2012


Piaty ročník ankety Kniha Turca, ktorou sa v Turci mapujú knihy vydané v turčianskom regióne, alebo od autorov, ktorí sú s Turcom spätí, sa hlasovaním skončil minulý týždeň. Knihy, ktoré vyšli v minulom roku, mohli do ankety nominovať autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, alebo aj samotní čitatelia.

Návrh výstavby drevín pri potoku na ulici Piesky


Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii ) nebola veľmi vhodným stromom na výsadbu pri trebostovskom potoku. Duglaska pochádza zo Severnej Ameriky a po sekvoji vždyzelenej je druhým najvyšším ihličnatým stromom. Dosahuje výšku až 75 metrov. Preto navrhujeme po výrube duglasky vysadiť listnaté stromy. Konkrétne domáce druhy drevín, ktoré zapadnú do daného prostredia. A to svojim habitusom ale aj nárokmi na dané stanovisko.

Stolno-tenisový turnaj o putovný pohár starostu obce


V nedeľu 3.3.2013 sa v našej obci konal už tradičný stolno-tenisový turnaj. Jeho organizátormi boli miestni nadšenci stolného tenisu. Keďže tento šport má u nás už niekoľko rokov svojich verných priaznivcov, účasť bola pomerne vysoká. Turnaja sa zúčastnilo 18 súťažiacich, ktorí sa rozdelili do dvoch skupín. Jednotlivé súboje mali veľmi dobrú športovú úroveň.

Syndikovať obsah