Vianočná besiedka v materskej škole


Znovu prichádzajú Vianoce so svojim tajomným čarom, s tichou radosťou, s atmosférou, ktorá dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji. Vianoce sú o udalosti, o dieťati, o zážitku pastierov pri mestečku Betleheme, o svetle za tmavej noci. Vianoce sú o skutočnej príhode, ktorá sa stala pred viac ako 2000 rokmi a siaha až k nám.

Tvorivá dielňa v materskej škole


Halloween je veľmi starý sviatok. Jeho história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na dve obdobia - obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávalo zlé obdobie. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych - Anwinna. Verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z dýň. Tento pohanský sviatok sa oslavuje 31.októbra.

Bicyklový deň 2012


V nedeľu 16. septembra sa uskutočnil 14.ročník Martinského bicyklového dňa. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo otvorenie novej tankovej cyklotrasy, ktorá vedie okrem obcí Martin, Bystrička , Trnovo, Valča a Turčiansky Peter aj našou obcou Trebostovo. Trasa ponúka nádherné výhľady na okolitú Turčiansku kotlinu.

Námetové cvičenie dobrovoľných hasičských zborov


V stredu 29.8.2012 sa v blízkosti našej obce uskutočnilo námetové cvičenie DHZ okrskov Košťany nad Turcom a Príbovce, za účinnej spolupráce OV DPO a OR HaZZ Martin. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie lesných požiarov v strmom teréne s potrebou zabezpečenia dodávky vody na veľkú vzdialenosť.

Okrskové kolo súťaže hasičských družstiev


V sobotu 18. augusta 2012 sa uskutočnilo okrskové kolo súťaže hasičských družstiev, ktorého sa zúčastnili všetky obce okrsku Košťany nad Turcom. Súťaže sa zúčastnili aj družstvá žien a mládeže z Koštian nad Turcom.

Turčanom pribudne nová cyklotrasa


Po ceste, kade jazdili tanky, sa budeme bicyklovať. Takto chcú využiť tzv. tankovú cestu mesto Martin a obce Turčiansky Peter, Bystrička a Trebostovo, kadiaľ cesta prechádza.
Nová jedenásť kilometrov dlhá cyklotrasa, ktorá vznikla z tzv. tankovej cesty, bude spustená do užívania už čoskoro. V priebehu augusta ju doplnia značky, informačné tabule, mapy, vyhliadkové a oddychové miesta. Prvá jazda po nej je naplánovaná v budúcom mesiaci a účastníci dostanú propagačné nálepky a tričko s potlačou promojazdy.

Videá - 750.výročie obce Trebostovo


( Použiť prehliadače - Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome )

Reportáž odvysielaná na TVTuriec - 4min.21s.

Videozáznam celého priebehu osláv - 45min.40s.

Videozáznamy sú na obecnom úrade k dispozícii aj na DVD nosičoch.

Oslavy 750.výročia obce


Milí spoluobčania,
v prvom rade sa Vám chcem poďakovať, že ste sa v sobotu 14.7.2012 v takom veľkom počte zúčastnili osláv pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky    o našej obci. Ukázali ste tým, že Vám záleží na jej živote a viete pre obec nielen pracovať, ale viete s ňou aj oslavovať.

90 - ročná jubilantka v našej obci


Rodina oslávenkyne pani Kubindovej týmto ďakuje vedeniu obce Trebostovo a jej starostovi, že pogratulovali našej prastarej mame k jej sviatku.

Deti v materskej škole majú vynovené detské ihrisko


Občianske združenie Podkovička v spolupráci s vedením materskej školy sa zapojilo do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Euro k euru. Cieľom projektu „Vytvorme deťom krásne prostredie ...“ bolo prispieť k rekonštrukcii detského ihriska v materskej škole.

Syndikovať obsah