Ďalšie návštevy ľudového liečiteľa v Trebostove


Po veľkom úspechu prvej návštevy ľudového liečiteľa z Vrútok sa na podnet spokojných občanov nielen Trebostova, ale aj širokého okolia, konali ďalšie dve stretnutia, a to 8.7. a 22.7.2011. Niekoľko ukážok z priebehu týchto návštev si môžete pozrieť na nasledujúcich linkách.

Liečenie sluchu

Liečenie kĺbov

Trebostovo navštívil ľudový liečiteľ z Vrútok


Z iniciatívy pani Evy z Trebostova prišiel v piatok 24.6.2011 do našej obce ľudový liečiteľ z Vrútok. Stretnutia sa zúčastnilo 95 ľudí nielen z Trebostova, ale aj z priľahlých obcí. Priebeh liečenia, ako aj výpovede niektorých liečených ľudí, nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Liečenie bolesti kĺbov

Liečenie bolesti hlavy a žalúdka

Odovzdanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR"


Dňa 12.5.2011 bolo na celoslovenskom zhromaždení v Dome odborov v Žiline odovzdané najvyššie ocenenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany - titul "Zaslúžilý člen DPO SR" nášmu veliteľovi DHZ Trebostovo pánovi Miloslavovi Struharňanskému, ktoré mu za dlhodobú obetavú prácu v zbore udelilo prezídium DPO SR. Blahoželáme!

Mapka cintorína obce Trebostovo


Od 15.4.2011 je na webe dočasne sprístupnená mapka cintorína obce Trebostovo. Cintorín sa dá vyhľadať podľa názvu obce, alebo konkrétne hrobové miesto podľa názvu obce a mena zomrelého. Linku na príslušnú webovú stránku nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah