Ďakovný list starostu pánovi Miloslavovi Struharňanskému

Príchod Mikuláša


Pripomenutie si príchodu Mikuláša určite patrí k najkrajším tradíciám v našej obci na začiatku decembra. Najväčšiu radosť z nej majú pochopiteľne najmenšie deti. Tento rok sme si túto milú udalosť pripomenuli v sobotu 7.12. Do vydarenej akcie sa zapojilo takmer 30 domácností a členovia klubu mladých. Rozdávali sa malé darčeky a deti za ne niečo pekné zarecitovali, alebo zaspievali. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas a veríme, že deti, spolu so svojimi rodičmi, strávili príjemný sobotný večer.

Medziokrskové previerkové cvičenie DHZ


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Trebostovo sa v sobotu 16. novembra 2013 zúčastnili na medziokrskovom previerkovom cvičení v Martine - Záturčí. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požiaru hospodárskej budovy. Svojim zodpovedným prístupom prispeli aj naši príslušníci DHZ ku kvalitnému nácviku spoločnej likvidácie požiaru viacerými hasičskými jednotkami a zároveň si preverili vlastnú pripravenosť na zásahy v podobných situáciách.

Ocenenie pre pani Martu Haštovú "in memoriam"


Pri príležitosti 60. výročia založenia osvety v Turci starosta obce Trebostovo navrhol oceniť pani Martu Haštovú za jej dlhoročný prínos k rozvoju osvety a kultúrno-spoločenského života v obci. Po celý svoj produktívny život pracovala s mládežou, nielen ako učiteľka prírodopisu a chémie, ale aj ako organizátorka recitačných a kultúrnych akcií v obci.

Október - mesiac úcty k starším


Dňa 23.10.2013 sa už tradične uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu, kde okrem slávnostného príhovoru starostu obce a pohostenia spolu s darčekovou poukážkou, bolo aj divadelné predstavenie ochotníkov z obce Belá-Dulice, ktorí nám zahrali komédiu Dobre platená prechádzka.

Divadelného predstavenia sa zúčastnili nielen miestni seniori, ale aj ďalší obyvatelia našej obce.

Návšteva našich futbalistov v ČR


Výber futbalistov Trebostova sa 29,júna 2013 zúčastnil na turnaji v „Malom futbale“ v partnerskej obci Jeseník nad Odrou v susednej Českej republike. Na turnaj nastúpilo 35 mužstiev a naši chlapci sa rozhodne v silnej konkurencii nestratili. Základnú skupinu s prehľadom vyhrali a premožiteľov našli až v „Play off“. Za ich výkon, ako aj reprezentáciu Trebostova si určite zaslúžia veľké poďakovanie.

Detská nedeľa a Záchranári deťom


V nedeľu 26. mája 2013 sa uskutočnilo spoločné podujatie Detská nedeľa a Záchranári deťom. V areáli boli pripravené súťaže a zaujímavé ukážky záchranárskej techniky. Predstavili sa tam aj naši príslušníci DHZ v dvoch „požiarnych útok s vodou“ so zariadeniami PS 8 a PS 12. Videá z týchto predvádzaných zásahov nájdete na nasledujúcich odkazoch.
Požiarny útok s PS 8 - DHZ Trebostovo
Požiarny útok s PS 12 - DHZ Trebostovo

Okresné kolo súťaže DHZ


V sobotu 18.5.2013 sa v Turanoch konalo Okresné kolo súťaže DHZ, ktoré organizuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine. Štartovalo na ňom 29 družstiev mužov z Dobrovoľných hasičských zborov Turca.                           

Trebostovo v relácii Televíkend


Naša obec sa dňa 19.4.2013 objavila v televíznej relácii Televíkend, ktorú pravidelne vysiela televízna stanica STV2. Záznam tejto relácie nájdete v pravom stĺpci ponúk, alebo na dole uvedenom odkaze.

Trebostovo v relácii Televíkend

1.miesto v ankete Kniha Turca 2012


Piaty ročník ankety Kniha Turca, ktorou sa v Turci mapujú knihy vydané v turčianskom regióne, alebo od autorov, ktorí sú s Turcom spätí, sa hlasovaním skončil minulý týždeň. Knihy, ktoré vyšli v minulom roku, mohli do ankety nominovať autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, alebo aj samotní čitatelia.

Syndikovať obsah